Eettinen ohjeisto

Vedättekö te kaikki yhtä köyttä?

Kyllä, meillä on eräänlainen kompassi. Kaikkien meidän kanssamme työskentelevien on seurattava sitä.

Yhteistyötämme toimittajiemme ja kumppaniemme kanssa ohjaa vakaat periaatteet. Jos meidän kanssamme ja meille haluaa työskennellä, on kuljettava samaa reittiä kanssamme. Käyttämämme eettinen ohjeisto perustuu mm. Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen periaatteisiin. Ihmisoikeuksien turvaaminen on suuntaviivana kaikille.

Haluamme työntekijöille turvalliset ja terveelliset työpaikat, säännölliset työajat, kohtuulliset palkat, oikeuden kokoontumisvapauteen, ympäristönsuojelua ja korruption torjuntaa – tämän voimme tehdä vain yhdessä. 

Voitteko myös parantaa työoloja?

Kyllä. Ja me myös teemme niin.

Sosiaaliohjelmamme varmistaa eettisen ohjeiston noudattamisen ja työolojen jatkuvan parantamisen. Yhdessä sen kanssa haluamme luoda toimittajiemme tuotantolaitoksiin terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja, taata säännölliset työajat, maksaa kohtuullisia palkkoja, taata kokousten järjestämisvapauden, perustaa järjestöjä ja ammattiliittoja sekä sulkea pois pakkotyön ja lapsityövoiman. Tätä valvotaan riippumattomilla tarkastuksilla (ns. auditoinneilla) toimittajiemme tehtaissa.

Saatujen tietojen perusteella voimme toteuttaa tarvittavat toimenpiteet olemassa olevien rakenteiden parantamiseksi. Tarjoamme lisäksi koulutuksia ja työpajoja. Ne edesauttavat myös työolojen jatkuvaa parantamista. Pop-up 10: Eettinen ohjeisto on sitova ohjeisto toimittajillemme ja kumppaneillemme. Se perustuu muun muassa Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen määräyksiin. Toimittajat voivat aloittaa tuotannon vasta, kun he voivat osoittaa noudattavansa sosiaalisia vähimmäisstandardeja. Voimme seurata tilannetta selkeästi koko ryhmän tietokannasta ja tunnistaa toiminnan tarpeen hyvissä ajoin. Lisäksi arvostamme toimittajiemme kehitystä kestävän kumppanuuden puitteissa ja investoimme kattaviin kehitysohjelmiin. Otto-konserni vastaa kustannuksista 10-kuukautisessa koulutusohjelmassa, jonka tarkoituksena on auttaa tehtaita ja työntekijöitä ymmärtämään vaatimukset ja ottamaan vastuuta niiden toteuttamisesta. Pitkäaikainen strateginen kumppanuus toimittajiemme kanssa on meille erittäin tärkeää, koska vain yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme. Kevääseen 2017 mennessä noin 240 tehdasta oli osallistunut koulutusohjelmaan.

Mitä muuta sosiaalinen ohjelmanne kattaa?

Otto-konserni (johon myös bonprix kuuluu) osallistuu kansainvälisten organisaatioiden aloitteisiin korostaakseen edelleen sosiaalisten standardien merkitystä kaikkialla maailmassa.

Esimerkiksi perustajajäsenenä  BSCI-aloitteessa, joka kokoaa tällä hetkellä yli 1 500 yritystä yhteen kaikkialla maailmassa. BSCI:n tavoitteena on parantaa jatkuvasti työoloja kansainvälisessä arvoketjussa. Tämän puitteissa toimittajan laitoksissa suoritetaan riippumattomia tarkastuksia (ns. auditointeja).

Otto-konserni on allekirjoittanut yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa Bangladeshin tekstiilitehtaiden palo- ja rakennusturvallisuutta koskevan sopimuksen:

Jotta jokainen tuotteidemme valmistaja voisi työskennellä turvallisissa oloissa.

Ompelija käsittelee puuvillaa (CmiA, Länsi-Afrikka) © Paul Hahn
Mitä tarkalleen ottaen teette "Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” -sopimuksen puitteissa?

Sopimuksen tavoitteena on tarjota kaikille tekstiilitehtaan työntekijöille terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja Bangladeshissa.

Otto Group on ollut mukana luomassa ja allekirjoittanut  sopimuksen palo- ja rakennustruvallisuudesta Bangladeshissa. (Sopimus palo- ja rakennusturvallisuudesta Bangladeshissa) vuonna 2013 reaktiona Rana Plazan tehdasrakennuksen romahtamiseen. Sopimuksen tarkoituksena on tarjota työntekijöille terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja.

Siksi sopimukseen sisältyy sitovia, läpinäkyviä määräyksiä riippumattomista tarkastuksista, joista saadaan julkisesti saatavilla olevia raportteja. Remontointityöt ovat pakollisia ja kansainväliset asiakkaat vastaavat osasta kustannuksia.

Miten toimittajienne työoloja valvotaan?

Toimintamme perustuu tunnustettuihin standardeihimme toteuttaessamme kaikkien toimittajiemme sosiaalisia standardeja korkealla tasolla.

Esimerkiksi Otto-konserni, johon bonprix kuuluu, on perustajajäsenenä BSCI:ssä, maailmanlaajuisessa aloitteessa, johon on tähän mennessä maailmanlaajuisesti osallistunut yli 1 500 yritystä. Hyväksymme myös kansainvälisen SA8000-standardin mukaiset sertifikaatit. Lisäksi olemme luoneet Otto-konsernissa oman standardin, jota voidaan käyttää maailmanlaajuisesti.

Kuulutteko te saksalaiseen tekstiililiittoon?

Kyllä, kuulumme.

Kesäkuusta 2015 lähtien Otto Group on ollut Saksan liittohallituksen perustaman kansallisen kestävän kehityksen tekstiilien liiton (”Textilbündnis”) jäsen. Liiton jäseniin kuuluu kauppayritysten lisäksi myös kansalaisjärjestöjä sekä poliittisia edustajia. Yhteisenä tavoitteena on parantaa jatkuvasti niin ekologisia kuin myös sosiaalisia standardeja tekstiilien arvoketjussa. Meille on selvää: Tietyt muutokset voidaan saavuttaa vain yhdistetyin voimin. Otto Group on tukenut liiton ajatusta alusta alkaen ja osallistuu aktiivisesti tavoitteiden ja toiminnan kehitykseen ja toteutukseen. Vuosille 2017 ja 2018 Otto Group julkaisi oman tavoitteita ja toimenpiteitä sisältävän etenemissuunnitelmansa.