Strategia

Miten teette yrityksestänne kestävämmän?

Ehdottomasti: Osana maailmaa, jonka resursseja käytämme menestyäksemme, meidän velvollisuutemme on suojella sitä - pienissä ja suurissa asioissa.

Tavoitteenamme on pyrkiä jatkuvasti parempaan ja rakentaa jatkuvasti sille pohjalle, jonka olemme saavuttaneet. Tämä heijastaa myös strategiaamme, joka noudattaa meet & exceed -lähestymistapaa. Meet & exceed kuvaa tämän päivän ja huomisen vuorovaikutusta. Missä olemme tänään ja missä voimme olla huomenna? Mitä tavoitteita seuraamme tänään ja mitkä ovat loogisesti mukana seuraavassa vaiheessa? Tai vielä konkreettisemmin: Missä prosesseissa piilee mahdollinen tai jopa ilmeinen riski ihmisille ja ympäristölle ja mistä aloitamme näiden riskien minimoimisen? Hyödynnämme Otto Groupin impACT-prosessia saadaksemme tämän selville systemaattisesti. Tunnistamme ja priorisoimme aiheet, kehitämme toimenpiteitä ja toteutamme ne ensimmäisen oman bonprix’n kestävyysstrategian puitteissa. Keskitymme edelleen Otto-konsernin nykyisiin CR-tavoitteisiin. Laajennamme kuitenkin näkemystämme ja lisäämme uusia kunnianhimoisia tavoitteita.

Meille on siis tärkeää pohtia pyrkimyksiämme, kehitystämme ja toimintaamme asiaankuuluvassa ympäristössä jatkuvasti tunnistaaksemme ja minimoidaksemme riskejä, mutta myös mukauttaaksemme strategiaamme siellä, missä asiaankuuluvat muutokset sitä vaativat. Olemme jo edistyneet monilla alueilla ja haluamme siihen pohjaten jatkaa kestävän kehityksen näkökohtien systemaattista kehittämistä. Tätä varten olemme määrittäneet kolme painopistealuetta: Tuotteet, prosessit ja kumppanit. Kommunikoimme avoimesti ja yksinkertaisesti, miten haluamme saavuttaa tavoitteemme näillä alueilla. Siksi voimme vastata kaikkiin yrityksemme kestävään kehitykseen liittyviin kysymyksiin selkeästi ”How we make...”. How we make kuvaa, miten me bonprix’lla teemme tuotteistamme, prosesseistamme ja kumppanuuksistamme kestävämpiä. Sillä tämän päivän päätöksemme vaikuttavat siihen, miten elämme huomenna. Tutustu näihin sivuihin ja lue, miten me bonprix’lla teemme yrityksestämme kestävämmän!

Tulevaisuudessa haluamme erityisesti valmistaa enemmän kestäviä vaatteita puuvillavalikoiman lisäksi ja luoda ekologisen standardin myös kengille. Kemikaalien hallinnan avulla tuemme jo nyt toimittajiamme esimerkiksi käsittelyyn ja jätehuoltoon liittyvillä koulutuksilla. Haluamme laajentaa tätä edelleen.

Tuotteet: Tavoitteemme

Haluamme tehdä prosesseistamme ja menettelytavoistamme kestävämpiä. Teemme tämän kehittämällä Hampurin toimipaikastamme vähitellen ”Sustainable Campuksen” ja optimoimalla pakkauksiamme sekä tuotteidemme kuljetusta niin, että tulevaisuudessa nihin tarvitaan huomattavasti vähemmän resursseja. Ja olemme sitoutuneet toteuttamaan projekteja suoraan toimitusketjussa säästääksemme arvokasta luonnonvaraa, vettä. Yksi kolmesta alkaa juuri nyt: Värjäys ilman vettä uuden yhteisyrityksemme CleanDyen avulla.

Prosessit: Tavoitteemme

Kannamme vastuun tuotteidemme valmistustavasta. Ja asetamme kumppaneillemme ja heidän työskentely- ja tuotanto-oloilleen korkeita vaatimuksia. Kiinnitämme huomiota kaikkeen raaka-aineen, kuten puuvillan, tuotannosta tuotteen leikkaamiseen ja sovittamiseen. Tämä on kokonaisvaltainen lähestymistapamme, joka kattaa kaikki sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset näkökohdat. Vain yhdessä kumppaniemme kanssa voimme tarkastella koko toimitusketjua ja tunnistaa riskejä. Ja vain yhdessä voimme minimoida ne. Meille kumppanuus on tärkeä osa menestystämme!

Kumppanit: Tavoitteemme

  • Yhdessä erään toimittajamme kanssa näytämme, miltä esimerkillinen kestävä tuotanto näyttää, joka kattaa sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset tekijät.
  • Yhdessä viiden tärkeimmän toimittajamme kanssa luomme läpinäkyvyyttä olennaiseen tuotantoketjun alkupäähän minimoidaksemme ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia riskejä.
  • Kehitämme prosessia olennaisen tuotantoketjun alkupään julkistamiseksi.