Mitä vastuu merkitsee teille?

Tell me

Erittäin paljon.

Kysymykseen siitä, toimimmeko bonprix’lla vastuullisesti, voi vastata nopeasti. Tietenkin toimimme. Ehkä vielä enemmän kuin luulet. Hintatietoisuus ja samanaikaisesti vastuullisuus ovat monille vielä toistensa vastakohtia. Se on ymmärrettävää. Haluamme muuttaa tätä ajatusta. Siksi olemme panostaneet reiluun toimintaan ja ympäristönsuojeluun jo vuosien ajan. Maissa, joissa tuotteemme valmistetaan, ja tietenkin myös meillä yrityksessä Hampurissa. Koska meille yrittäjyys ja vastuullinen toiminta liittyvät läheisesti toisiinsa. Velvollisuutemme on minimoida negatiiviset vaikutukset ympäristölle ja ilmastolle.

Pyrimme osana Otto Groupia koko konsernin kattaviin, kunnianhimoisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin kattavan kestävän kehityksen hallinnan (impACT) puitteissa. Saavutimme nämä tavoitteet kuitenkin suunniteltua nopeammin ja olemme kehittäneet niihin perustuvia jatkotavoitteita, jotka heijastavat kestävän kehityksen tavoitteitamme. bonprix’n kestävyysstrategiaan on muotoiltu kolme kattavaa aihealuetta, joihin itse määrittelemämme tehtävät ja tavoitteet voidaan sijoittaa: Tuotteet, kumppanit ja prosessit. Voit lukea tästä lisää luvusta Strategia.

Tell me more

Napsauta kysymystä, kun haluat lukea lisää toiminnastamme liittyen ympäristöön, työoloihin, valikoimaan ja sitoutumiseen.

Kiinnitättekö huomiota kestävään kehitykseen myös tuotteiden valmistuksessa?Työolot
Sitoutuvatko työntekijänne työskentelemään myös ympäristönsuojelun puolesta?Osallistuminen
Voitteko auttaa pitämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia aisoissa?Ympäristönsuojelu